Hoppa till innehållet
Bumble » Villkor

Villkor

Senast uppdaterad: 12 maj 2020

Vänligen läs dessa villkor (“Villkor”, “Villkor”) noggrant innan du använder https://bumble.top/ webbplats ("Tjänsten") som drivs av Bumble ("oss", "vi" eller "vår").

Din tillgång till och användning av tjänsten är villkorad av att du accepterar och följer dessa villkor. Dessa villkor gäller för alla besökare, användare och andra som har tillgång till eller använder tjänsten.

Genom att komma åt eller använda tjänsten samtycker du till att vara bunden av dessa villkor. Om du inte håller med om någon del av villkoren kan du inte komma åt tjänsten.

För mer information om integritetsskyddet, besök vår Integritetspolicy sida.

Vuxet innehåll

Var medveten om att Bumble och alla webbplatser som listas på Bumble – kan visa scener med nakenhet och grafiskt vuxet innehåll och är därför endast avsedda för en mogen publik. Besökare på Bumble erkänner att allt sexuellt explicit innehåll skapas och tillhandahålls av tredje parts webbplatser. Bumble skapar inget sexuellt explicit innehåll och fungerar helt enkelt som en informativ webbplats som beskriver innehåll som är tillgängligt på internet och ger sina läsare verkliga exempel från de granskade webbplatserna. Detta innehåll är inte avsett för minderåriga; Se till att minderåriga inte får tillgång till dessa webbplatser.

Genom att besöka Bumble förklarar användaren att han har uppnått den lagstadgade ålder som krävs enligt lag i landet där han bor för att se material med vuxentema.

ÅLDERSKRAV OCH ANVÄNDARENS SAMTYCKE ATT SE SEXUELLT EXPLICIT MATERIAL

ANVÄNDAREN MÅSTE VARA MINST 18 ÅR OCH EN Vuxen SAMTYCKE (21 I AL, MS, NE, WY OCH NÅGON ANNAN PLATS DÄR 18 INTE ÄR MAJORITETSÅLDERN) FÖR ATT GÅ IN OCH ANVÄNDA DENNA WEBBPLATS. WEBBPLATSEN ÄR INTE AVSEDD ELLER DESIGNAD FÖR MINÄRA. WEBBPLATSEN INNEHÅLLER NAKENHET, SEXUELLA BILDER OCH EROTISKT MATERIAL OCH GÖR SÅDANT MATERIAL TILLGÄNGLIGT FÖR ANVÄNDNING OCH NJUTNING AV DESS BESÖKARE. OM ANVÄNDAREN INTE ÄR MINST 18 (21 I AL, MS, NE, WY, OCH NÅGON ANNAN PLATS DÄR 18 INTE ÄR MAJORITETSÅLDERN) ELLER ÄR KROTTAD AV SÅDAN EXPLICITT SEXUELLT INNEHÅLL, GÅ INTE IN PÅ WEBBPLATSEN.

GENOM ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN GÖR ANVÄNDAREN FÖLJANDE UTTALANDE: "UNDER STRAFF FÖR MENED SVÄR/BEKRÄFTER JAG ATT JAG FRÅN DENNA ÖGONEN ÄR VUXEN, MINST 18 ÅR (21 I ALY, MS, AND NE, W) NÅGON ANNAN PLATS DÄR 18 INTE ÄR MAJORITETSÅLDERN). JAG LOVAR ATT JAG INTE KOMMER ATT TILLÅTA NÅGON PERSON(ER) UNDER 18 ÅR (21 I AL, MS, NE, WY, OCH NÅGON ANNAN PLATS DÄR 18 INTE ÄR MAJORITETSÅLDERN) ATT HA TILLGÅNG TILL NÅGOT AV MATERIALEN INVÄNDA INOM DENNA WEBBPLATS. JAG FÖRSTÅR ATT NÄR JAG GÅR IN PÅ DENNA WEBBPLATS, KOMMER JAG ATT EXPONERAS FÖR VISUELLA BILDER, VERBALA BESKRIVNINGAR OCH LJUDLJUD AV EN SEXUELLT ORIENTERAD, RIKTIGT EROTISK KARAKTER, SOM KAN INNEHÅLLA GRAFIK OCH DECIFIKATIONSVISUELL. ITY. JAG VÄLJER FRIVILLIGT ATT GÖRA DET, FÖR ATT JAG VILL SE, LÄSA OCH/ELLER HÖRA DE OLIKA MATERIALEN SOM FINNS TILLGÄNGLIGT FÖR MIN EGEN PERSONLIGA NJUTNING, INFORMATION OCH/ELLER UTBILDNING. MITT VAL ÄR EN MANIFESTATION AV MITT INTRESSE FÖR SEXUELLA FRÅGOR SOM JAG TROR, ÄR BÅDE FRISKT OCH NORMALT OCH SOM, SOM MIN ERFARENHET, ALLMÄNT DELAS AV GENOMSNITTLIGA VUXNA I MITT samhälle. JAG KÄNNER MED STANDARDERNA I MIN SAMMENSKAP ANGÅENDE ACCEPTERANDET AV SÅDANA SEXUELLT ORIENTERADE MATERIAL, OCH MATERIALET JAG FÖRVÄNTAR ATT MÖTA ÄR INOM DESSA STANDARDER. ENLIGT MIN BETYDNING ACCEPTERAR DEN GENOMSNITTLIGA VUXNE I MIN SAMHÄLLE KONSUMTIONEN AV SÅDANT MATERIAL GENOM ATT VILLA VUXNA UNDER OMSTÄNDIGHETER SOM DETTA, SOM ERBJUDER RÄMLIG ISOLERING FRÅN MATERIALET FÖR MINÅRÅR OCH EJ VILLA Vuxna INTRESSE ELLER ATT VARA PENTENTLIGT KRÄNKANDE. JAG REPRENTERAR OCH GARANTERAR VIDARE ATT JAG INTE HAR MEDDELAT NÅGON STATLIG ORGAN, INKLUSIVE US POSTEN, ATT JAG INTE VILL TA TILL SEXUELLT ORIENTERAT MATERIAL.”

GEOGRAFISKA BEGRÄNSNINGAR

ANVÄNDAREN FÅR INTE GÅ IN, VISA, LADDA NED ELLER SE DENNA WEBBPLATS FRÅN NÅGOT LAND, STAT, LÄN ELLER PLATS DÄR ATT GÖRA DET BROTTAR MOT HANS ELLER LOKALA LAGAR OCH BESTÄMMELSER.

18 USC 2257 uttalande

Bumble är inte producent av barnförbjudet innehåll eller sexuella bilder som finns på webbplatsen. Bumble följer 18 USC § 2257 och var och en av dess föreskrifter. Såvitt kan fastställas av Bumble var alla modeller som uppenbarligen engagerade i någon sexuell skildring eller handling minst 18 år när dessa bilder skapades.

Bumble förlitar sig på följande beslut från Förenta staternas appellationsdomstol för den tionde kretsen i Sundance Associates, Inc. v. Reno, 139 F.3d 804, 808 (10:e cirkulär 1998) för att uppfylla alla juridiska skyldigheter avseende 18 USC § 2257 och är baserat på det rättsliga beslutet som fastställer att enheter som inte har någon roll i att "anställa, ingå kontrakt för, hantera eller på annat sätt arrangera medverkan" av modellerna eller artisterna, är undantagna från kraven på registrering av 18 USC § 2257.

Upphovsrätter och varumärken

Om inte annat anges är allt material inklusive utan begränsning, logotyper, varumärken, bilder, design, fotografier, videoklipp och skriftligt och annat material som visas som en del av vår webbplats upphovsrätt, varumärken, tjänstemärken, klädsel och/eller annan intellektuell egendom oavsett om den är registrerad eller oregistrerad ("immateriell egendom") som ägs, kontrolleras eller licensieras av Bumble. Vår webbplats som helhet är skyddad av upphovsrätt och handelsklänning. Ingenting på vår webbplats ska tolkas som att det ger, genom underförståelse, estoppel eller på annat sätt, någon licens eller rättighet att använda någon immateriell egendom som visas eller används på vår webbplats, utan föregående skriftligt tillstånd från ägaren av den intellektuella egendomen. Bumble upprätthåller aggressivt sina immateriella rättigheter till den fulla omfattningen av lagen. Namnen och logotyperna för Bumble får inte användas på något sätt, inklusive i reklam eller publicitet som hänför sig till distribution av material på vår webbplats, utan föregående skriftligt tillstånd från Bumble. Bumble förbjuder användning av någon logotyp för Bumble eller något av dess dotterbolag som en del av en länk till eller från någon webbplats såvida inte Bumble godkänner en sådan länk i förväg och skriftligen. Rättvis användning av Bumbles immateriella rättigheter kräver korrekt erkännande. Andra produkt- och företagsnamn som nämns på vår webbplats kan vara deras respektive ägares immateriella rättigheter.

Länkar till andra webbplatser

Vår tjänst kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser eller tjänster som inte ägs eller kontrolleras av Bumble.

Bumble har ingen kontroll över, och tar inget ansvar för, innehållet, integritetspolicyn eller praxis på tredje parts webbplatser eller tjänster. Du erkänner och samtycker vidare till att Bumble inte ska vara ansvarigt eller ansvarigt, direkt eller indirekt, för någon skada eller förlust som orsakas eller påstås vara orsakad av eller i samband med användning av eller beroende av sådant innehåll, varor eller tjänster som är tillgängliga på eller genom sådana webbplatser eller tjänster.

Vi rekommenderar starkt att du läser villkoren och sekretesspolicyn för alla tredjepartswebbplatser eller tjänster som du besöker.

Gällande lag

Dessa villkor ska styras och tolkas i enlighet med lagarna i USA, utan hänsyn till dess lagkonflikter.

Vår underlåtenhet att upprätthålla någon rättighet eller bestämmelse i dessa villkor kommer inte att betraktas som ett avstående från dessa rättigheter. Om någon bestämmelse i dessa villkor anses vara ogiltig eller omöjlig att verkställa av en domstol, kommer de återstående bestämmelserna i dessa villkor att förbli i kraft. Dessa villkor utgör hela avtalet mellan oss angående vår tjänst, och ersätter och ersätter alla tidigare avtal vi kan ha mellan oss angående tjänsten.

Ändringar

Vi förbehåller oss rätten att, efter eget gottfinnande, ändra eller ersätta dessa villkor när som helst. Om en revidering är väsentlig kommer vi att försöka ge minst 30 dagars varsel innan nya villkor träder i kraft. Vad som utgör en väsentlig förändring kommer att bestämmas efter eget gottfinnande.

Genom att fortsätta att komma åt eller använda vår tjänst efter att dessa ändringar har trätt i kraft, samtycker du till att vara bunden av de reviderade villkoren. Om du inte godkänner de nya villkoren, vänligen sluta använda tjänsten.