Doorgaan naar artikel
Bumble » Voorwaarden

Voorwaarden

Laatst bijgewerkt: 12 mei 2020

Lees deze Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”, “Algemene voorwaarden”) aandachtig door voordat u de https://bumble.top/ website (de “Dienst”) beheerd door Bumble (“ons”, “wij” of “onze”).

Uw toegang tot en gebruik van de Dienst is afhankelijk van uw aanvaarding en naleving van deze Voorwaarden. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang hebben tot of gebruik maken van de Dienst.

Door de Dienst te openen of te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Voorwaarden. Als u het niet eens bent met enig onderdeel van de voorwaarden, heeft u geen toegang tot de Service.

Voor meer informatie over de privacybescherming kunt u terecht op onze Privacybeleid bladzijde.

Inhoud voor volwassenen

Houd er rekening mee dat Bumble en alle websites die op Bumble worden vermeld, naaktscènes en expliciete inhoud voor volwassenen kunnen weergeven en als zodanig alleen bedoeld zijn voor een volwassen publiek. Bezoekers van Bumble erkennen dat alle seksueel expliciete inhoud is gemaakt en aangeboden door websites van derden. Bumble creëert geen seksueel expliciete inhoud en fungeert eenvoudigweg als een informatieve website die inhoud beschrijft die beschikbaar is op internet, en zijn lezers echte voorbeelden van de beoordeelde websites biedt. Deze inhoud is niet bedoeld voor minderjarigen; Zorg ervoor dat minderjarigen geen toegang krijgen tot deze websites.

Door Bumble te bezoeken, verklaart de gebruiker dat hij de wettelijke leeftijd heeft bereikt die wettelijk vereist is in het land waar hij woont om materiaal met een volwassenenthema te bekijken.

LEEFTIJDSEIS EN TOESTEMMING VAN GEBRUIKERS OM SEKSUEEL EXPLICIET MATERIAAL TE BEKIJKEN

GEBRUIKER MOET TEN MINSTE 18 JAAR OUD ZIJN EN EEN VOLWASSENE (21 IN AL, MS, NE, WY EN ELKE ANDERE LOCATIE WAAR 18 NIET DE MEERDERHEIDSRECHTERS IS) OM DEZE WEBSITE TE BEtreden EN TE GEBRUIKEN. DE WEBSITE IS NIET BEDOELD OF ONTWORPEN VOOR MINDERJARIGEN. DE WEBSITE BEVAT NAAKTHEID, SEKSUELE AFBEELDINGEN EN EROTISCH MATERIAAL EN STELT DIT MATERIAAL BESCHIKBAAR VOOR HET GEBRUIK EN GENIETEN VAN HAAR BEZOEKERS. ALS DE GEBRUIKER NIET TEN MINSTE 18 JAAR IS (21 IN AL, MS, NE, WY EN ELKE ANDERE LOCATIE WAAR 18 NIET DE MEERDERHEIDSDIENST IS) OF BELEDIGD IS DOOR DERGELIJKE EXPLICIETE SEKSUELE INHOUD, GA DAN DAN NIET NAAR DE WEBSITE.

DOOR HET BEtreden VAN DE WEBSITE MAAKT DE GEBRUIKER DE VOLGENDE VERKLARINGEN: “OP straffe van meineed zweer/bevestig ik dat ik VANAF DIT MOMENT VOLWASSEN BEN, TEN MINSTE 18 JAAR OUD (21 IN AL, MS, NE, WY, EN ELKE ANDERE LOCATIE WAAR 18 NIET DE MEERDERHEIDSDUUR IS). IK BELOOF DAT IK GEEN PERSOON(S) ONDER DE LEEFTIJD VAN 18 JAAR (21 IN AL, MS, NE, WY EN ELKE ANDERE LOCATIE WAAR 18 NIET DE MEERDERHEIDSDUUR IS) TOESTAAT OM TOEGANG TE HEBBEN TOT ENIG VAN DE OPGENOMEN MATERIALEN BINNEN DEZE WEBSITE. IK BEGRIJP DAT WANNEER IK DEZE WEBSITE BEZOEK, IK BLOOTGESTELD ZAL WORDEN AAN VISUELE BEELDEN, VERBALE BESCHRIJVINGEN EN AUDIOGELUIDEN VAN EEN SEKSUEEL GEORIËNTEERDE, EERLIJK EROTISCHE AARD, DIE GRAFISCHE VISUELE AFBEELDINGEN EN BESCHRIJVINGEN VAN NAAKTHEID EN SEKSUELE ACTIVITEIT KUNNEN BEVATTEN. IK KIES VRIJWILLIG DIT TE DOEN, OMDAT IK DE VERSCHILLENDE MATERIALEN DIE BESCHIKBAAR ZIJN WIL BEKIJKEN, LEZEN EN/OF HOREN VOOR MIJN EIGEN PERSOONLIJK GENIETEN, INFORMATIE EN/OF EDUCATIE. MIJN KEUZE IS EEN MANIFESTATIE VAN MIJN INTERESSE IN SEKSUELE ZAKEN DIE, GELOOF, ZOWEL GEZOND ALS NORMAAL IS EN DIE, NAAR MIJN ERVARING, IN HET ALGEMEEN GEDEELD WORDT DOOR GEMIDDELDE VOLWASSENEN IN MIJN GEMEENSCHAP. IK BEN BEKEND MET DE NORMEN IN MIJN GEMEENSCHAP MET BETREKKING TOT DE ACCEPTATIE VAN DERGELIJKE SEKSUEEL GEORIËNTEERDE MATERIALEN, EN DE MATERIALEN DIE IK VERWACHT TE ONTDEKKEN ZIJN BINNEN DIE NORMEN. NAAR MIJN OORDEEL AANVAARDT DE GEMIDDELDE VOLWASSENE IN MIJN GEMEENSCHAP DE CONSUMPTIE VAN DERGELIJKE MATERIALEN DOOR GEWILDE VOLWASSENEN IN OMSTANDIGHEDEN ZOALS DEZE DIE EEN REDELIJKE ISOLATIE BIEDEN VAN DE MATERIALEN VOOR MINDERJARIGEN EN ONWILLIGE VOLWASSENEN, EN ZAL DERGELIJKE MATERIALEN NIET VINDEN OM EEN BEROEP TE MAKEN OP EEN PRURIENT BELANG OF OM OPENBAAR BELEDIGEND TE ZIJN. VERDER VERKLAART EN GARANDEI IK DAT IK GEEN ENKELE OVERHEIDSINSTANTIE, INCLUSIEF DE US POST DIENST, OP DE HOOGTE HEB GESTELD DAT IK GEEN SEKSUEEL GERICHT MATERIAAL WENS TE ONTVANGEN.”

GEOGRAFISCHE BEPERKINGEN

GEBRUIKER MAG DEZE WEBSITE NIET BEtreden, BEKIJKEN, DOWNLOADEN OF BEKIJKEN VANUIT ENIG LAND, STAAT, COUNTY OF LOCATIE WAAR HET DOEN VAN DIT IN STRIJD IS MET ZIJN OF HAAR LOKALE WET- EN REGELGEVING.

18 USC 2257-verklaring

Bumble is niet de producent van inhoud voor volwassenen of seksuele beelden die op de website te vinden zijn. Bumble voldoet aan 18 USC § 2257 en alle bijbehorende voorschriften. Voor zover door Bumble kan worden vastgesteld, waren alle modellen die kennelijk betrokken waren bij enige seksuele uitbeelding of handeling minstens 18 jaar oud toen deze beelden werden gemaakt.

Bumble vertrouwt op de volgende beslissing van het Amerikaanse Hof van Beroep voor het Tiende Circuit in Sundance Associates, Inc. v. Reno, 139 F.3d 804, 808 (10e Cir 1998) om te voldoen aan alle wettelijke verplichtingen met betrekking tot 18 USC § 2257 en is gebaseerd op de juridische beslissing die stelt dat entiteiten die geen rol spelen bij het “inhuren, contracteren voor, beheren of anderszins regelen van de deelname” van de modellen of artiesten, zijn vrijgesteld van de vereisten voor het bijhouden van gegevens van 18 USC § 2257.

Auteursrechten en handelsmerken

Tenzij anders vermeld, zijn alle materialen, inclusief maar niet beperkt tot logo's, merknamen, afbeeldingen, ontwerpen, foto's, videoclips en geschreven en andere materialen die verschijnen als onderdeel van onze Website, auteursrechten, handelsmerken, dienstmerken, handelsopmaak en/of andere intellectuele eigendomsrechten. eigendommen, geregistreerd of niet-geregistreerd (“Intellectueel eigendom”), eigendom van, beheerd of gelicentieerd door Bumble. Onze website als geheel wordt beschermd door auteursrecht en handelsopmaak. Niets op onze Website mag worden geïnterpreteerd als het verlenen, door implicatie, uitsluiting of anderszins, van een licentie of recht om enig Intellectueel Eigendom dat op onze Website wordt weergegeven of gebruikt te gebruiken, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van het Intellectueel Eigendom. Bumble handhaaft agressief zijn intellectuele eigendomsrechten in de ruimste zin van de wet. De namen en logo's van Bumble mogen op geen enkele manier worden gebruikt, inclusief in advertenties of publiciteit met betrekking tot de distributie van materiaal op onze Website, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bumble. Bumble verbiedt het gebruik van enig logo van Bumble of een van haar dochterondernemingen als onderdeel van een link naar of van een website, tenzij Bumble een dergelijke link vooraf en schriftelijk goedkeurt. Eerlijk gebruik van het intellectuele eigendom van Bumble vereist een juiste erkenning. Andere product- en bedrijfsnamen die op onze website worden vermeld, kunnen het intellectuele eigendom zijn van hun respectievelijke eigenaren.

Links naar andere websites

Onze Dienst kan links bevatten naar websites of diensten van derden die geen eigendom zijn van of beheerd worden door Bumble.

Bumble heeft geen controle over en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van websites of diensten van derden. U erkent en gaat er verder mee akkoord dat Bumble niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of vermoedelijk veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op of via dergelijke websites of diensten.

Wij raden u ten zeerste aan de algemene voorwaarden en het privacybeleid te lezen van websites of diensten van derden die u bezoekt.

Toepasselijk recht

Deze Voorwaarden worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de Verenigde Staten, zonder rekening te houden met conflicterende wettelijke bepalingen.

Ons onvermogen om enig recht of bepaling van deze Voorwaarden af te dwingen, wordt niet beschouwd als een afstand van die rechten. Als een bepaling van deze Voorwaarden door een rechtbank ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden van kracht. Deze Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen ons met betrekking tot onze Service, en vervangen alle eerdere overeenkomsten die we tussen ons hebben met betrekking tot de Service.

Veranderingen

Wij behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, deze Voorwaarden op elk gewenst moment te wijzigen of te vervangen. Als een herziening van wezenlijk belang is, zullen we proberen dit ten minste 30 dagen van tevoren aan te geven voordat nieuwe voorwaarden van kracht worden. Wat een materiële wijziging inhoudt, wordt naar eigen goeddunken bepaald.

Door onze Service te blijven openen of gebruiken nadat deze herzieningen van kracht zijn geworden, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de herziene voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden, stop dan met het gebruik van de Dienst.