Ugrás a tartalomra
Bumble » Felhasználási feltételek

Felhasználási feltételek

Utolsó frissítés: 2020. május 12

Kérjük, figyelmesen olvassa el ezeket a feltételeket („Általános Szerződési Feltételek”, „Általános Szerződési Feltételek”), mielőtt használná a https://bumble.top/ az Bumble („mi”, „mi” vagy „mieink”) által üzemeltetett webhely („Szolgáltatás”).

A Szolgáltatáshoz való hozzáférés és annak használata a jelen Feltételek elfogadásától és betartásától függ. A jelen Feltételek minden látogatóra, felhasználóra és másokra vonatkoznak, akik hozzáférnek vagy használják a Szolgáltatást.

A Szolgáltatás elérésével vagy használatával Ön vállalja, hogy magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Feltételeket. Ha nem ért egyet a feltételek bármely részével, akkor nem férhet hozzá a Szolgáltatáshoz.

Az adatvédelemmel kapcsolatos további információkért látogasson el oldalunkra Adatvédelmi irányelvek oldalon.

Felnőtt tartalom

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az Bumble és az Bumble-n felsorolt összes webhely – meztelenséget és grafikus felnőtt tartalmat jeleníthet meg, ezért csak felnőtt közönség számára készült. Az Bumble látogatói tudomásul veszik, hogy minden nyíltan szexuális tartalmat harmadik felek webhelyei hoznak létre és biztosítanak. Az Bumble nem hoz létre kifejezetten szexuális tartalmat, és egyszerűen informatív weboldalként működik, amely leírja az interneten elérhető tartalmakat, és valós példákat hoz olvasóinak az áttekintett webhelyekről. Ez a tartalom nem kiskorúak számára készült; Kérjük, gondoskodjon arról, hogy kiskorúak ne férhessenek hozzá ezekhez a webhelyekhez.

Az Bumble meglátogatásával a felhasználó kijelenti, hogy elérte a lakóhelye szerinti országban a felnőtt témájú anyagok megtekintésére előírt törvényi korhatárt.

KORKÖRÖZÉS ÉS FELHASZNÁLÓI BEVÉTEL A NYILVÁNOS SZEXUÁLIS ANYAG MEGTEKINTÉSÉHEZ

A FELHASZNÁLÓNAK LEGALÁBB 18 ÉVES ÉS BEJELENTKEZÉS FELNŐTTNEK KELL LENNIE (21 IN AL, MS, NE, WY, ÉS BÁRMELY MÁS HELYEN, AHOL A 18 ÉVES NEM A TÖBBSÉGI ÉRTÉK), HOGY BELÉPHESSE ÉS HASZNÁLHATJA A WEBOLDALT. A WEBOLDAL NEM KISKORÚAK SZÁMÁRA SZÁNT VAGY TERVEZVE. A WEBOLDAL MEZETSÉGESSÉGET, SZEXUÁLIS KÉPEKET ÉS EROTIKUS ANYAGOT TARTALMAZ, EZEKET AZ ANYAGOT ELÉRHETŐVÉ TESZI LÁTOGATÓI HASZNÁLATÁRA ÉS ÉLVEZETÉRE. HA A FELHASZNÁLÓ NEM LEGALÁBB 18 ÉVES (21 IN AL, MS, NE, WY, ÉS BÁRMILYEN MÁS HELYEN, AHOL A 18 ÉVES NEM A TÖBBSÉGI ÉRTÉK), VAGY MEGÉRTI AZ ILYEN KIFEJEZETT SZEXUÁLIS TARTALOM, KÉRJÜK, NE BELÉPJEN A WEBOLDALRA.

A WEBOLDALRA VALÓ BELÉPÉSÉVEL A FELHASZNÁLÓ AZ ALÁBBI NYILATKOZATOKAT TESZI: „A hamis tanúzás BÜNTETÉSE ALATT ESKÜK/MEGerősítem, HOGY JELENLEG FELNŐTT VAGYOK, LEGALÁBB 18 ÉVES (21 AL, MS, AND, BÁRMILYEN MÁS HELYSZÍN, AHOL A 18 NEM A TÖBBSÉGI ÉRTÉKÉT). ÍGÉREM, HOGY NEM ENGEDÉM ENGEDÉM EGY 18 ÉVES ALATT SZEMÉLYNEK (21 AL, MS, NE, WY, ÉS BÁRMILYEN MÁS HELYEN, AHOL A 18 NEM A TÖBBSÉGI ÉRTÉK) BEÉRHETŐDÉSÉT AZ ALÁBBI TARTALOMBA EZEN WEBOLDALON BELÜL. MEGÉRTEM, HOGY AMIKOR BELÉPÉSEK EZRE a WEBOLDALRA, SZEXUÁLIS IRÁNYÚ, Őszintén EROTIKUS TERMÉSZETRE VONATKOZÓ VIZUÁLIS KÉPEK, SZÓLEÍRÁSOK ÉS HANGHANGOK KÉSZÜK KÉSZÜLÉSEK, AMELYEK FELTÉTELEZHETŐK FÉNYKÉPEKET. SZEXUÁLIS AKTIVITÁS. ÖNKÉNTESEN VÁLASZTOM EZT, MERT SAJÁT SZEMÉLYES SZEMÉLYES SZEMÉLYES SZEMÉLYES SZEMÉLYES SZEMÉLYES SZEMÉLYES ÉRZÉKELÉSE, TÁJÉKOZTATÁSA ÉS/VAGY OKTATÁS SZÁMÁRA SZERETNÉM MEGNÉZNI, OLVASNI ÉS/VAGY HALLGATNI. A VÁLASZTÁSOM A SZEXUÁLIS ÜGYEK IRÁNTI ÉRDEKLŐDÉSEM MEGNYILVÁNÍTÁSA, AMELY ÚGY HISZEM EGÉSZSÉGES ÉS NORMÁLIS, ÉS AMELYEN TAPASZTALATAIM SZERINT A KÖZÖSSÉGEM ÁTLAGOS FELNŐTTEI ÁLTALÁNOSAN OSZTOK. ISMERTEM A KÖZÖSSÉGEMBEN AZ ILYEN SZEXUÁLIS IRÁNYÚ ANYAGOK ELFOGADÁSÁRA VONATKOZÓ SZABVÁNYOKAT, ÉS AZOK ANYAGOK, AMELYEKET VÁROM, EZEKEN A SZABVÁNYOKBAN ISMERTETEK. ÍTÉLETEM SZERINT KÖZÖSSÉGEM ÁTLAGOS FELNŐTT FELHASZNÁLJA AZ ANYAGOK FOGYASZTÁSÁT AKARÁT FELNŐTTEK ÁLTAL OLYAN KÖRÜLMÉNYEKBŐL, AMELY ÉSSZERŰ SZIGETELÉST KÍNÁL AZ ANYAGOKTÓL KISSEBBEKNEK, ÉS ALKALMAZÁSSAL MÁR NEM TÖRTÉNŐ ELŐNYÖGZŐ ÉRDEKLŐDÉSRE VAGY NYILVÁNOSAN SÉRÜLŐ LEGYEN. TOVÁBBI KIJELENTEM ÉS GARANCIÁLOM, HOGY NEM ÉRTESÍTEM SEMMILYEN KORMÁNYZATI ÜGYNÖKSÉGET, BELEÉRTVE AZ USA POSTAI SZOLGÁLTATÁSÁT, HOGY NEM SZERETNEK KAPNI SZEXUÁLIS ANYAGOT.”

FÖLDRAJZI KORLÁTOZÁSOK

A FELHASZNÁLÓ SEMMILYEN ORSZÁGBÓL, ÁLLAMOKBÓL, MEGYÉBŐL VAGY HELYRŐL NEM BELÉPHET BE, NEM NÉZHETI MEG, TÖLTSE LE VAGY NÉZHETŐ EZT EZT A WEBOLDALRA, AHOL EZ AZ ÖN VAGY HERR HELYI TÖRVÉNYEIVEL ÉS RENDELKEZÉSEIVEL SÉRÜL.

18 USC 2257 nyilatkozat

Az Bumble nem a weboldalon található felnőtt tartalom vagy szexuális kép előállítója. Az Bumble megfelel a 18 USC 2257. §-ának és minden egyes előírásának. Amennyire az Bumble megállapítható, minden látszólag szexuális ábrázolásban vagy cselekményben részt vevő modell legalább 18 éves volt a képek létrehozásakor.

Az Bumble a Sundance Associates, Inc. kontra Reno, 139 F.3d 804, 808 (10th Cir 1998) amerikai egyesült államokbeli fellebbviteli bíróság következő határozatára támaszkodik a USC 18. §-ával kapcsolatos valamennyi jogi kötelezettség teljesítése érdekében. 2257, és azon a jogi határozaton alapul, amely kimondja, hogy azok az entitások, amelyeknek nincs szerepük a modellek vagy előadóművészek „bérbeadásában, szerződéskötésében, irányításában vagy részvételük egyéb megszervezésében”, mentesülnek a 18 USC nyilvántartási követelményei alól. 2257. §.

Szerzői jogok és védjegyek

Eltérő megjelölés hiányában minden anyag, beleértve korlátozás nélkül, logókat, márkaneveket, képeket, terveket, fényképeket, videoklippeket és írott és egyéb anyagokat, amelyek a Webhelyünk részeként jelennek meg, szerzői jogok, védjegyek, szolgáltatási védjegyek, kereskedelmi ruha és/vagy egyéb szellemi alkotások. az Bumble tulajdonában lévő, ellenőrzött vagy engedéllyel rendelkező bejegyzett vagy nem bejegyzett ingatlan („Szellemi tulajdon”). Weboldalunk egészét szerzői jog és kereskedelmi viselet védi. Weboldalunkon semmi sem értelmezhető úgy, hogy hallgatólagosan, megtagadva vagy más módon engedélyt vagy jogot adna a Weboldalunkon megjelenített vagy használt szellemi tulajdon használatára a szellemi tulajdon tulajdonosának előzetes írásbeli engedélye nélkül. Az Bumble agresszíven érvényesíti szellemi tulajdonjogait a törvény legteljesebb mértékben. Az Bumble neve és logója az Bumble előzetes írásos engedélye nélkül semmilyen módon nem használható fel, ideértve a Weboldalunkon található anyagok terjesztésével kapcsolatos reklámozást vagy nyilvánosságot. Az Bumble megtiltja az Bumble vagy bármely leányvállalatának logójának használatát bármely Weboldalra mutató hivatkozás részeként, kivéve, ha az Bumble előzetesen és írásban jóváhagyja az ilyen hivatkozást. Az Bumble szellemi tulajdonának tisztességes felhasználása megfelelő elismerést igényel. A Weboldalunkon említett egyéb termék- és cégnevek a megfelelő tulajdonosok szellemi tulajdonát képezhetik.

Hivatkozások más webhelyekre

Szolgáltatásunk tartalmazhat hivatkozásokat harmadik felek webhelyeire vagy szolgáltatásokra, amelyek nem az Bumble tulajdonában vagy ellenőrzése alatt állnak.

Az Bumble-nek nincs befolyása harmadik felek webhelyeinek vagy szolgáltatásainak tartalmára, adatvédelmi szabályzataira vagy gyakorlataira, és nem vállal felelősséget azokért. Ön továbbá tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Bumble sem közvetlenül, sem közvetve nem vállal felelősséget semmilyen kárért vagy veszteségért, amelyet az ezen keresztül elérhető tartalom, áru vagy szolgáltatás használata vagy az azokra való támaszkodás okoz, vagy azzal összefüggésben okozott. bármely ilyen webhely vagy szolgáltatás.

Nyomatékosan javasoljuk, hogy olvassa el a harmadik felek által felkeresett webhelyek vagy szolgáltatások feltételeit és adatvédelmi szabályzatát.

Irányadó jog

A jelen Feltételekre az Egyesült Államok törvényei az irányadók és értelmezendők, tekintet nélkül annak kollíziós rendelkezéseire.

A jelen Feltételek bármely jogának vagy rendelkezésének érvényesítésének elmulasztása nem tekinthető a jogokról való lemondásnak. Ha a jelen Feltételek bármely rendelkezését a bíróság érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak minősíti, a jelen Feltételek többi rendelkezése érvényben marad. Ezek a Feltételek alkotják a teljes megállapodást közöttünk a Szolgáltatásunkkal kapcsolatban, és hatályon kívül helyeznek és felváltanak minden korábbi, a Szolgáltatással kapcsolatban közöttünk kötött megállapodást.

Változtatások

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy saját belátásunk szerint bármikor módosítsuk vagy kicseréljük jelen Feltételeket. Ha a felülvizsgálat lényeges, igyekszünk legalább 30 nappal az új feltételek hatályba lépése előtt értesíteni. Azt, hogy mi minősül lényeges változásnak, saját belátásunk szerint határozzuk meg.

Azzal, hogy a módosítások hatálybalépése után továbbra is hozzáfér vagy használja Szolgáltatásunkat, beleegyezik, hogy magára nézve kötelezőnek ismeri el a módosított feltételeket. Ha nem ért egyet az új feltételekkel, kérjük, hagyja abba a Szolgáltatás használatát.